Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Anna Szewczyk
dr Anna Szewczyk-

tel.: -
e-mail: anna_szewczyk1980@o2.pl
www: -
pokój: -
konsultacje: -
urlop: -

Doktor nauk humanistycznych, specjalność: językoznawstwo, w latach 2007 - 2011 doktorantka prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj - Zakład Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr, absolwentka filologii polskiej UWr., uczestniczka konferencji poświęconych zagadnieniom języka mediów i polityki, autorka prac poświęconych metaforze w języku polityki oraz zjawisku tabloidyzacji mediów, nauczyciel języka polskiego, od marca 2011 roku członek Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Nauki, prowadzi zajęcia z komunikacji
i kultury języka dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Zainteresowania badawcze: komunikacja polityczna i język polityki, perswazja w języku polityki, komunikacja językowa w mediach, językoznawstwo kognitywne; w szczególności metafora konceptualna.

Specjalności:językoznawstwo polskie, komunikacja polityczna, język polityki, język mediów
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »