Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Anna Rogala
mgr Anna Rogala

e-mail: annarogala@poczta.onet.pl / 250117@uwr.edu.pl
pokój: 211

Absolwentka filologii polskiej. Ukończyła specjalność: nauczanie języka polskiego jako obcego.


Obecnie doktorantka w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i lektorka w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców.


Naukowe zainteresowania: glottodydaktyka, pragmatyka językowa, gramatyka komunikacyjna, retoryka.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »