Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Agnieszka Osińska
dr Agnieszka Osińska

e-mail: agnieszkaosinska81@wp.plDoktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Absolwentka filologii polskiej (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski), specjalność: dziennikarstwo (PWSZ Wałbrzych) i filologii angielskiej (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu). Autorka dwóch prac licencjackich: Obraz konfliktów wojennych w mediach na przykładzie wojny w Afganistanie oraz Wizerunek Georga W. Busha w amerykańskiej, brytyjskiej i polskiej prasie. Analiza przełomowych momentów jego prezydentury i jednej magisterskiej: Związki romantyzmu ze współczesną muzyką rockową. Analiza i interpretacja tekstów Lady Pank. W listopadzie 2013 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską Symbolika religijna i mitologiczna w twórczości Williama Blake’a i Juliusza Słowackiego napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Joncy. W roku akademickim 2008/2009 prowadziła konwersatorium dla studentów IV roku:  „Inna twarz”. William Blake dawniej i dziś. Administratorka strony internetowej (blog) poświęconej angielskiemu wizjonerowi, egzaminator z języka angielskiego (gimnazjum), nauczycielka języka angielskiego. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół wyżej wymienionych autorów - Williama Blake’a oraz Juliusza Słowackiego, a także symboliki religijnej i mitologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji hinduskiej, egipskiej, celtyckiej, skandynawskiej, pism mistycznych Emanuela Swedenborga i Jakuba Boehme.  Przedmiotem uwagi są także: zagadnienia z zakresu gender studies i queer theory, wizerunek ciała i cielesności w mediach, literatura fantasy oraz twórczość pisarzy z pokolenia „Beat Generation”.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »