Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Agnieszka Libura
dr hab. prof. UWr Agnieszka Libura

e-mail: agnieszka.libura@uwr.edu.pl
pokój: 115
konsultacje: W sesji zimowej zapraszam na konsultacje do sali 115 w sobotę 8.02 od 12.00 do 13.00, w poniedziałek 10.02 od 11.30 do 12.30, we wtorek 11.02 od 10.00 do 11.00, w czwartek 20.02 od 15.00 do 16.00, w piątek 21.02 od 10.00 do 11.00. Od 24 do 26.02 planuję wyjazd na konferencję.

Agnieszka Libura pracuje w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr. Jej zainteresowania obejmują semantykę, językoznawstwo kognitywne, teorię przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej, teorię metafory, pragmatykę językoznawczą, psycholingwistykę, metodologię badań nad językiem i badania nad humorem i badania nad językiem odziedziczonym. Jest członkiem kilku językoznawczych towarzystw naukowych, od 2011 roku wiceprzewodniczącą, a od 2015 przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. Prowadzi wykłady z wprowadzenia do językoznawstwa współczesnego, a ćwiczenia m.in. z teorii metafory, badań nad humorem i wprowadzenia do semantyki i pragmatyki. Ma za sobą także doświadczenie pracy jako lektor języka polskiego, m.in. na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Jest autorką książki Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych CENTRUM-PERYFERIE i SIŁY (2000) i Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność (2010), a także redaktorką monografii Amalgamaty kognitywne w sztuce (2007) oraz współredaktorką tomów Sapientia Ars Vivendi (2013), From conceptual metaphor theory to cognitive ethnolinguistics. Patterns of imagery in language (2014) i Dociekania kognitywne (2018).

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »