Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Adam Dombrowski
mgr Adam Dombrowski

e-mail: adam.dombrowski@uwr.edu.pl
pokój: 113

ur. 1989, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalność edytorska. Obronił pracę magisterską dotyczącą porad medycznych w kolorowej prasie kobiecej. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą genologicznym problemom poradnictwa medycznego w ujęciu diachronicznym. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów badawczych, takich jak: dyskurs poradnikowy i jego ewolucja, porady medyczne/zdrowotne i ich tekstowe realizacje, komunikacja medyczna, wyznaczniki językowego obrazu świata w poradnikach medycznych, stylistyczny i strukturalny aspekt wybranych gatunków  użytkowych.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »