Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Struktura > Studium Języka i Kultury Litewskiej

W zajęciach bezpłatnie mogą uczestniczyć studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim. Trwać one będą dwa  lata (cztery semestry) i po ich zaliczeniu studenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu Studium wydane przez Dziekana Wydziału Filologicznego. Poszczególne przedmioty mogą być ponadto traktowane jako przedmioty opcyjne i zaliczane w poszczególnych semestrach.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »