Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Struktura > Pracownia Lingwistyki Antropologicznej

 

 

 

Zespół:

prof. dr hab. Anna Dąbrowska, dr Anna Burzyńska-Kamieniecka, dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, dr Jan Kamieniecki,  dr Tatjana Vologdina,  dr hab. prof. UWr  Włodzimierz Wysoczański

 

Stali współpracownicy:

Prof. Ałła Krawczuk, dr Jerzy Kowalewski (Uniwersytet Lwowski im. I. Franki)

Prof. Mirosław Dawlewicz, dr Kinga Geben (Uniwersytet Wileński)

Prof. Aleksandra Achtelik (Uniwersytet Śląski)

Prof. Stanisław Cygan (UJK  Kielce)

Prof. Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski)

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »