Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Instytut > Linki
 • Nauka Polska

  Portal przedstawia zawartość bazy prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji od 1991 r. Jest to najkompletniejsza i najaktualniejsza baza tego typu w Polsce, udostępniana użytkownikom bezpłatnie. Od momentu posadowienia jej w Internecie (1999 r.) obserwujemy stały wzrost zainteresowania posiadanymi zasobami i to zarówno ze strony instytucji, jak i użytkowników indywidualnych.

  Więcej »
 • Polska Bibliografia Literacka

  Polska Bibliografia Literacka to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych. Zgromadzone w naszej bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1990-1998.

  Więcej »
 • JPJO: Przewodnik bibliograficzny

  Nauczanie języka polskiego jako obcego jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin językoznawstwa stosowanego. Wzrastająca liczba teoretyków, praktyków oraz studentów w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych sprawia, że coraz potrzebniejsze staje się "miejsce wspólne" gromadzące wiedzę glottodydaktyczną. Taką rolę w zamyśle ma spełniać Przewodnik bibliograficzny.

  Więcej »

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFP



Wersja pełnostronicowa »