Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Struktura > Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów > Konferencje

 

Najważniejszym celem Pracowni jest szczegółowy ogląd zjawisk i tekstów współczesnej kultury z perspektywy antropologicznej i włączenie się w interdyscyplinarne, nowoczesne badania poświęcone tej tematyce... [WIĘCEJ]

 ____________________________________

Our Research Centre is chiefly focused on a detailed analysis of contemporary culture-based phenomena and texts, presented in the anthropological perspective. We would like to participate in the interdisciplinary, modern research in this field... [MORE]

 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »