Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Studia > Koła > Doktoranckie Koło Naukowe "Wariacje Historycznoliterackie"

Koło Naukowe „Wariacje historycznoliterackie” należy do najmłodszych na Wydziale Filologicznym. Formalnie zarejestrowane zostało w roku akademickim 2013/2014, aczkolwiek starania o jego powstanie podjęte zostały rok wcześniej. W swych szeregach skupia badaczy z następujących kierunków: filologii polskiej, filologii germańskiej, filologii hiszpańskiej, filologii francuskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Dotychczas badania członków koła skupiały się wokół humanistycznych wizji erotyki, erotyzmu, kobiecości i męskości. Rozmowy dotyczyły powieści Daniela Khelmana, poezji Tadeusza Różewicza, XIX-wiecznego sonetu, a także gier komputerowych.

 

Opiekunkami koła są dr hab. Justyna Bajda oraz dr hab. prof. UWr Magdalena Jonca. 

Zewnętrzna strona www:  wariacje.ct8.pl

Zewnętrzny profil:  facebook.com/wariacjehistorycznoliterackie

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »