O NAS

ABOUT US

“Filoteknos. Children’s Literature – Cultural Mediation – Anthropology of Childhood” is an international scientific periodical concerned with works about child as a cultural reference point (addressee, topic, inspiration, etc.). Its name originates from the tradition of the Enlightenment magazine “Der Kinderfreund” (1775-1782) by Christian Wiesse, who, in the spirit of Jean-Jacques Rousseau, saw the adult observer as child’s friend, and thus changed the mood and style of writing for the younger audience. Moreover, Wiesse introduced in his magazine a figure of master Filoteknos, whose Greek name meant: der Kinderfreund (Children’s Friend). Filoteknos and three other tutors were responsible for teaching and educating middle-class children. It made the magazine, which offered rich educational and literary materials, the model of publications for children in whole Europe.

Celem czasopisma, wydawanego corocznie jest zapoznawanie polskich odbiorców z dorobkiem naukowym badaczy zagranicznych oraz promowanie za granicą polskich badań nad dzieciństwem i literaturą dziecięcą.

Naukową opiekę nad rocznikiem sprawują pracownicy Zakładu Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej oraz Zakładu Metodyki Nauczania Języka Polskiego i Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego tudzież międzynarodowa Rada Programowa.

Czasopismo wydawane jest pod redakcją prof. dr hab. Ryszarda Waksmunda (zastępca redaktora naczelnego - dr hab. Dorota Michułka)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Dotychczas ukazały się cztery tomy: Filoteknos, vol. 1/2010; Filoteknos, vol. 2/2011; Filoteknos, vol. 3/2012 (numer tematyczny: „Adaptacje/ Adaptation”); Filoteknos, vol.4/2013/2014 (numer tematyczny: “Mimesis and Beyond in Fictional Worlds”)


| 2015 Projekt, wykonanie i akualizacja serwisu: Paweł Kowalczuk|