O NAS

O NAS

Filoteknos. Literatura dziecięca – mediacja kulturowa – antropologia dzieciństwa / Children’s Literature – Cultural Mediation – Anthropology of Childhood to międzynarodowe czasopismo naukowe poświęcone twórczości związanej z dzieckiem jako kulturowym punktem odniesienia (adresatem, tematem, inspiracją etc.). Jego tytuł wywodzi się z tradycji oświeceniowego magazynu „Der Kinderfreund” (1775-1782) autorstwa Christiana Weisse’a, który idąc za wskazaniami Jana Jakuba Rousseau, sytuował dorosłego preceptora w roli przyjaciela dziecka, zmieniając tym samym klimat i styl pisarstwa dla niedorosłych. Co więcej, wprowadził na karty owego magazynu postać magistra Filoteknosa, którego greckie imię znaczyło: der Kinderfreund (Przyjaciel Dzieci). On to wraz z trzema innymi guwernerami brał odpowiedzialność za edukację i wychowanie mieszczańskich dzieci, dzięki czemu periodyków, nasycony bogatym materiałem edukacyjnym i literackim, stał się wzorem dla wydawnictw dziecięcych w całej Europie.

Celem czasopisma, wydawanego corocznie jest zapoznawanie polskich odbiorców z dorobkiem naukowym badaczy zagranicznych oraz promowanie za granicą polskich badań nad dzieciństwem i literaturą dziecięcą.

Naukową opiekę nad rocznikiem sprawują pracownicy Zakładu Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej oraz Zakładu Metodyki Nauczania Języka Polskiego i Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego tudzież międzynarodowa Rada Programowa.

Czasopismo wydawane jest pod redakcją prof. dr hab. Ryszarda Waksmunda (zastępca redaktora naczelnego - dr hab. Dorota Michułka)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Dotychczas ukazało się osiem tomów: Filoteknos, vol. 1/2010; Filoteknos, vol. 2/2011; Filoteknos, vol. 3/2012 (numer tematyczny: „Adaptacje/ Adaptation”); Filoteknos, vol.4/2013/2014 (numer tematyczny: “Mimesis and Beyond in Fictional Worlds”); Filoteknos, vol. 5/2015 (numer tematyczny: "The Fantastic Realms"; Filoteknos, vol. 6/2016 (numer tematyczny: "Mentor in Literature, Culture and Education - Do we Need One Today? - part I"; Filoteknos, vol. 7/2017 (numer tematyczny: "Mentor in Literature, Culture and Education - Do we Need One Today? - part II"; Filoteknos, vol. 8/2018 (numer tematyczny: "Russian and Eastern European War Childhood")


WYDAWNICTWO

Oficyna Wydawnicza ATUT
Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
50-439 Wrocław, ul. Kościuszki 142
wydawnictwo@atutoficyna.pl, tel. 71 342 20 57, w.413

http://www.atut.ig.pl
| 2015 Projekt, wykonanie i akualizacja serwisu: Paweł Kowalczuk|