Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Struktura > Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej > Historia

Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej jest jedną z największych bibliotek na Wydziale Filologicznym pod względem zbiorów. Zbiory biblioteki stanowią warsztat naukowy i dydaktyczny w zakresie filologii polskiej i dyscyplin pokrewnych. Biblioteka działa zgodnie z ustawą z dn. 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym. Zbiory udostępniane są w czytelni i wypożyczalni na zasadach zawartych w regulaminie Biblioteki.


Organizacja biblioteki seminaryjnej w Katedrze Literatury Polskiej była bez wątpienia ogromną zasługą Tadeusza Mikulskiego. Zaczęła się formować równocześnie z Katedrą w listopadzie 1945 r. Ilość ocalałego z pożogi wojennej księgozbioru - książki, broszury, czasopisma z zakresu literatury polskiej - stały się zalążkiem przyszłej biblioteki Instytutu Filologii Polskiej.

 

Prof. Tadeusz Mikulski dzięki swojej energii i osobistym powiązaniom ze wszystkimi ośrodkami naukowymi w Polsce, zapewniał systematyczne powiększanie się księgozbioru. Do roku 1947 księgozbiór biblioteczny powiększał się przez zakupy antykwaryczne, dary instytucji oraz przez dary osób prywatnych. Unikatami biblioteki stał się pokaźny księgozbiór ksiąg XIX-wiecznych. Księgozbiór przybierał charakter przede wszystkim literacki i historycznoliteracki. Kompletowano podręczniki, opracowania historycznoliterackie, teksty literackie, nowości literatury współczesnej polskiej i obcej, prace z zakresu teorii literatury, bibliografie, encyklopedie, słowniki, dzieła z zakresu historii sztuki, historii teatru i filmu, filozofii itp. Od roku 1948 zbiory były uzupełniane przez zakupy. Nie obejmowały one jednak wszystkich koniecznych dla biblioteki nowości wydawniczych, gdyż rynek wydawniczy był skromny i ukierunkowany ideologicznie.


O bibliotekę troszczyli się wszyscy pracownicy polonistyki literackiej, którzy dzielili między sobą różne funkcje biblioteczne i dydaktyczne. Do trudności merytorycznych, personalnych dołączyły również trudności lokalowe. Katedra, a z nią biblioteka w ciągu kilkunastu lat swojego istnienia kilkakrotnie zmieniała pomieszczenia i adresy. Początkowo zbiory mieściły się przy Szewskiej 48, później przeprowadzka do budynku przy ul. Szewskiej 49, a 6 maja 1958 roku zakłady Wydziału Filologicznego przeniesione zostały do renesansowego gmachu z wejściem od ul. Grodzkiej 12. Po wyremontowaniu całego budynku uruchomiono wejście od pl. Nankiera 15.

 

Do zarządzania sprawami i pracami bibliotecznymi coraz większej biblioteki instytutowej, niezbędne było powołanie kierownika. Pierwszym kierownikiem biblioteki była mgr Gabriela Frydrychowicz. Funkcję kierownika biblioteki sprawowała przez okres dziesięciu lat, od 1970 do 1980 roku. Po śmierci G. Frydrychowicz, w 1980 r., kierownictwo biblioteki objęła kustosz dypl. mgr Jadwiga Grzegorczyk. 1 marca 1983 r. kierownikiem biblioteki Instytutu Filologii Polskiej powołany został kustosz dr Aleksander Kuzik. Obecnie funkcję tę sprawuje mgr Małgorzata Winnicka.

 


opracowała Hanna Łaba

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »