Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: Biblioteka IFP
« Powrót
12.03.2020
mgr Małgorzata Winnicka
Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej

Biblioteka IFP

Szanowni Państwo,


Zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora UWr z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności UWr Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej będzie zamknięta od 13 marca do 14 kwietnia.


Przypominamy, że czytelnicy mogą samodzielnie prolongować wypożyczone materiały.  


Wstrzymujemy również naliczanie opłat za nieterminowy zwrot książek w wyżej wymienionym okresie.


W wyjątkowych przypadkach wymagających dostępu do zbiorów prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 71-375-2573.


Prosimy o odbieranie zamówionych materiałów do 12 marca, do godziny 16.00.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »