Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: NA BIEŻĄCO
« Powrót
13.02.2020
dr hab. prof. nadzw. UWr Justyna Bajda
Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

NA BIEŻĄCO

Szanowni Państwo Studenci wszystkich lat studiów i kierunków, przypominam, że przedłużenie sesji (do 2 marca) można uzyskać tylko na podstawie:


- zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego Państwa absencję podczas zaliczeń i na egzaminach wyznaczonych w sesji,


- zaświadczenia o pokrywaniu się zaliczeń i egzaminów (studenci dwukierunkowi),


- zaświadczenia potwierdzającego wyjątkowo trudną sytuację losową.


Podania z innymi wyjaśnieniami nie będą opiniowane pozytywnie (w tym także powoływanie się na dodatkową pracę - nie dotyczy studentów studiów zaocznych). Podanie o przedłużenie sesji można złożyć dopiero w tygodniu sesji poprawkowej (chyba że student pozostaje na długotrwałym zwolnieniu; wówczas podpisane podanie może zostać złożone już w przyszłym tygodniu, przez osobę trzecią).


 


Przypominam również, że podania o warunkowe przejście na wyższy semestr oraz podania o powtarzanie przedmiotów będą przyjmowane dopiero w ostatnim tygodniu sesji. Wraz z podaniem student jest zobowiązany do okazania Karty przebiegu studiów potwierdzającej uzyskanie pozostałych zaliczenia. Podania nie będą opiniowane bez przedłożenia Karty.


Limit nieuzyskanych punktów ECTS, który uprawnia studenta do złożenia podania o warunkowe przejście na wyższy semestr, wynosi 6 ECTS. 


 


Tradycyjnie już zwracam się z prośbą o niekierowanie do mnie podań drogą mejlową. Wiedzą już Państwo, że i tak muszą Państwo następnie podejść w godzinach dyżuru i od początku wyjaśnić całą sprawę.  

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »