Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: Zaproszenie do udziału w konferencji „Retoryka (nierówności)”
« Powrót
06.02.2020
mgr Aleksandra Kowalska
Instytut Filologii Polskiej

Zaproszenie do udziału w konferencji „Retoryka (nierówności)”

Poniżej informacja nadesłana przez UAM:


Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Retoryka (nierówności)”, która odbędzie się w Poznaniu 15-17.06.2020 roku. Organizatorami konferencji są Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Zespół Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego. Szczegóły wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.


Z poważaniem


prof. UAM dr hab. Barbara Sobczak, sekretarz konferencji


 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »