Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: BARDZO PILNE - PLAGIATY
« Powrót
07.06.2019
dr hab. prof. nadzw. UWr Justyna Bajda
Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

BARDZO PILNE - PLAGIATY

Szanowni Państwo Studenci wszystkich lat studiów oraz kierunków, w związku z powtarzającymi się skandalicznymi i niegodnymi studenta przypadkami plagiatów prac semestralnych informuję, że wszyscy pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania tych przypadków z-cy dyr. IFP ds. studenckich. Student, którego praca zostanie uznana za plagiat, będzie kierowany do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji do Prodziekana ds. Studenckich, prof. Grzegorza Kowala, który ma prawo wszcząć procedurę dyscyplinarną i zgłosić proceder plagiatu do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną UWr. Komisja posiada szeroki wachlarz narzędzi dyscyplinujących, z których najostrzejszym jest relegowanie studenta ze studiów.


Informuję, że sprawy o plagiat nie podlegają żadnym taryfom ulgowym.  Proszę o bardzo poważne potraktowanie komunikatu.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »