Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: STATUS PRZEDTERMINÓW
« Powrót
10.01.2019
dr hab. prof. nadzw. UWr Justyna Bajda
Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

STATUS PRZEDTERMINÓW

Szanowni Państwo Studenci wszystkich lat studiów, w związku z napływającymi pytaniami o egzaminy w przedterminach przypominam, że mają Państwo do nich prawo, ale na zasadach egzaminu I terminu. Oznacza to, że niezdanie egzaminu w przedterminie skutkuje koniecznością podejścia do egzaminu poprawkowego dopiero w sesji poprawkowej. Student, który decyduje się na egzamin w przedterminie i nie zda go, nie ma prawa do przystąpienia do egzaminu w I terminie. Przypominam również, że w sesji poprawkowej mają Państwo prawo do jednej poprawki niezdanego egzaminu. Nie ma "poprawek poprawek".

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »