Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: Wykład gościa z Niemiec
« Powrót
03.12.2018
dr hab. prof. UWr Dorota Michułka
Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej

Wykład gościa z Niemiec

Szanowni Państwo!


Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej


zaprasza na wykład niemieckiej socjolog


Profesor Alexandry König 


(Uniwersytet w Duisburgu-Essen, Niemcy)


Temat wykładu: „Socjologia dzieciństwa - perspektywa niemiecka i  przestrzeń  transnarodowa”


6.12,  czwartek, s. 147, g. 9.30 


W referacie poruszone zostaną trzy kwestie:


1/.   nowa socjologia dzieciństwa  (a tym samym perspektywa teoretyczna, z której można postrzegać  w obecnych czasach dzieci  i dzieciństwo);  


2/.  kluczowe dane dotyczące dorastania w Niemczech (w oparciu o normatywny wzorzec dobrego dzieciństwa);


3/. dzieciństwo w przestrzeni transnarodowej


Profesor Alexandra KÖNIG – badaczka nauk społecznych,   zajmuje się m.in. zagadnieniami migracji, rodzin transnarodowych,  okresem dzieciństwa i dorastania; prowadzi badania przy pomocy metod jakościowo-ilościowych; analizuje sytuacje  życiowe nastolatków po zakończeniu nauki szkolnej; stawia m. in. następujące pytania: w jaki sposób środowisko społeczne kształtuje wychowanie, uczenie się i samokształcenie dzieci? Jaki wpływ wywiera środowisko społeczne na sukces i aspiracje edukacyjne dzieci?


 


Wykład odbędzie się w języku niemieckim i będzie tłumaczony symultanicznie.


Z pozdrowieniami, Dorota Michulka


 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »