Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: Spotkania z humanistyką cyfrową - zaproszenie na wykład i warsztaty
« Powrót
30.11.2018
mgr Aleksandra Kowalska
Instytut Filologii Polskiej

Spotkania z humanistyką cyfrową - zaproszenie na wykład i warsztaty

Szanowni Państwo,


poniżej informacja dotycząca wykładu i warsztatów w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:


 


W imieniu zespołu Pracowni Humanistyki Cyfrowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Wydziału Filologicznego serdecznie zapraszamy na wykład pt.:


„Wpływ narzędzi cyfrowych na edytorstwo źródeł i geografię historyczną: perspektywy i wyzwania”


który wygłoszą dr hab. Marek Słoń oraz dr hab. Bogumił Szady (Instytut Historii PAN).


Wykład odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz.12.30 w sali 104 (im. prof. Karola Głombiowskiego)


w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, przy placu Uniwersyteckim 9/13.


 


W godzinach 10:00-12:00 w sali 305 (pracownia komputerowa) w IINiB, przeprowadzone zostaną warsztaty poświęcone tworzeniu cyfrowych atlasów historycznych. Ich tematem będzie:


1) indeksowanie wybranego źródła historycznego (jeden z wykazów gegraficznych w aktach synodalnych, aplikacja indeksująca INDXR),


2) integracja i krytyka danych w bazie danych (PostgreSQL, MS Access),


3) wizualizacja geograficzna w programach GIS (Quantum GIS, ESRI ArcGIS).


 


Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zwracanie się do dr. hab. Filipa Wolańskiego z Instytutu Historycznego UWr (filip.wolanski@uwr.edu.pl).


 


Więcej informacji na stronie: http://phc.uni.wroc.pl/

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »