Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: RUSZA PORADNIA STUDENCKA!!!
« Powrót
04.10.2018
dr hab. prof. nadzw. UWr Justyna Bajda
Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

RUSZA PORADNIA STUDENCKA!!!

Szanowni Państwo Studenci wszystkich kierunków i lat studiów, z nieukrywaną radością pragnę poinformować o nowej inicjatywie studenckiej dla studentów.


Państwa Koleżanki, Panie Lilianna WOJTKOWSKA oraz Paulina ŁOPATKA-KONECZNA, studentki II roku studiów mgr (filologia polska), aktywnie działające w Samorządzie Studenckim, zaproponowały utworzenie PORADNI STUDENCKIEJ, do której wszyscy Państwo będą mogli zgłaszać wszelkie pytania dotyczące spraw studenckich, a w szczególności:


- co można gdzie / u kogo załatwić;


- do kiedy należy załatwiać poszczególne formalności;


- gdzie szukać wzorów podań; który z nich wybrać w danej sprawie;


- jak należy skompletować dokumenty potrzebne do złożenia podania w danej sprawie;


- jak radzić sobie z siatkami i programami zajęć;


- co robić z nadmiarem bądź niedoborem punktów ECTS (przepisywanie punktów, uznawanie przedmiotów, powtarzanie po przekroczeniu deficytu);


- jak poprawnie wypełnić podania, których wzory znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego;


- jak poprawnie napisać podanie, którego wzoru nie ma na stronie Wydziału Filologicznego.


 


W sytuacji, kiedy odpowiedź będzie wymagała bezpośredniego kontaktu z Z-cą Dyr. ds. Studenckich bądź Z-cą Dyr. ds. Dydaktycznych, od razu zostaną Państwo o tym poinformowani i przekierowani do którejś z tych osób (w zależności od sprawy).


Serdecznie dziękuję Paniom Liliannie WOJTKOWSKIEJ i Paulinie ŁOPATCE-KONECZNEJ za inicjatywę, która zyskała poparcie Samorządu Studenckiego oraz Dyrekcji IFP. A wszystkich Państwa zapraszam i bardzo zachęcam do kontaktu z Paniami – na razie na ich adresy uniwersyteckie. W niedalekiej przyszłości planujemy też utworzenie osobnej zakładki na stronie IFP, w której będą Państwo mogli znaleźć odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania.


  

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »