Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: Metaforyka języka komiksów
« Powrót
24.04.2018
Studenckie Koło Naukowe Językoznawców

Metaforyka języka komiksów

Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury "Trickster" oraz Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszają na ostatnią prelekcję z cyklu "Językoznawcze spotkania z kulturą popularną".


 


24 kwietnia 2018 r. o godz. 17:15 w sali 143 Instytutu Filologii Polskiej dr Michał Szawerna wygłosi wykład pt. "Metaforyka języka komiksów".


 


Podczas wykładu pokaże on, że w komiksowym medium narracyjnym zjawiska zachodzące w czasie (zarówno pojedyncze wydarzenia i sytuacje, jak i serie wydarzeń i sytuacji) oraz cechy tych zjawisk reprezentowane są podobnie jak w języku – tzn. są one ujmowane przestrzennie za pomocą szeregu metafor pojęciowych, których domeny źródłowe zawierają różne doświadczeniowo zakotwiczone schematy pojęciowe (min. przedmiot, pojemnik, linia i pion). Biorąc pod uwagę potrzeby twórców i czytelników opowieści graficznych, wizualna metaforyzacja zjawisk zachodzących w czasie i ich cech w kategoriach przestrzennych wydaje się uzasadniona. Twórcy opowieści graficznych w taki sposób rozwinęli komiksowe środki wyrazu, aby czytelnicy komiksów mogli intuicyjnie zrozumieć znaczenie zastosowanych konwencji reprezentacyjnych: pogrubionych liter, dymków mownych o zygzakowatym konturze, łańcuchów złożonych z kilku dymków mownych itd. To intuicyjne rozumienie możliwe jest min. dzięki metaforom konceptualnym, które stanowią swoisty pomost między językiem naturalnym a językiem komiksu.

Dr Szawerna jest adiunktem w Zakładzie Translatoryki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie interesuje się multimodalnym językoznawstwem kognitywnym, a jego badania koncentrują się na zagadnieniach związanych z konstruowaniem znaczenia w komiksowym medium narracyjnym.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane!

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »